Výrobky

Video 1:

 

 

All round view at working honing machine

 

 

Video 2: 

 

 

View at working carriage

 


Video 3:

 

 

View at working honing head in cylinder

 

Video 4:

 

 

Drilling 5000 holes in screw line

 

 


Hydraulické válce pro honování - střední velikost

 Hydraulic cylinders of middle size

 

Ukázka několik různých druhů ochranných opletů pro hydraulické hadice

Various kinds of wire protection for hydraulic hoses 

 

Celkový pohled na honovací stroj

All round view at honing machine 

 

Průchozí hydraulický válec, honované oba konce průměr 300 H8 x 70

 Through hole hydraulic cylinder honed edges diam 300 H8 x 70

 

Hydraulický válec průměr 280 H8 x 2500, 1500 kg

Hydraulic cylinder diam 280 H8 x 2500, 1500 kg

 

 Nerezový válec průměr 200 x 700.
Upínací deska umožňuje uchycení obrobku s jakýmkoliv vnějším tvarem.

Stainless steel hydraulic cylinder diam 200 x 700.
Clamping desk enables holding workpiece of any outer shape
 

 

Přípravek pro uchycení slabostěnných trubek. Na fotografii trubka se stěnou 2,5 mm.

 Jig for holding thin wall cylinders, see the wall 2,5 mm

 

Můžeme nabídnout výkovky různé velikosti.

 We can offer forgings of various sizes.

 

Válec díra 505 x 1600 mm, váha 1600 kg, materiál 19 552
velmi obtížný pro honování.

Cylinder hole 505 x 1600 mm, weight 1600 kg, material 32CrMoV12-10
very difficult for honing

 

 Honování díry prům 60 x 50 mm

Honing the hole 60 x 50 mm

 

Obrobek může mít jakýkoliv tvar - upneme cokoliv

Workpiece can be of any shape - we can clamp anything